Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Stránky tělesné, duševní a citové harmonie

Jaká témata máte v oblibě?

Celostní péče (11 | 65%)
Rozhledy (2 | 12%)
Recepty (4 | 23%)

Uvědomte si symptomy

Už ve středním věku je lidské tělo náchylné k opotřebování. Klesá fyzická i duševní díla. V západních zemích je průměrná díélka života kolem 70 let. Horní hranice může dosáhnout 120 let. Ale v průběhu druhé poloviny života je člověk náchylný k problémům fungování těla, stíhají ho různé chronické nebo smrtelné nemoci. Jde o kardiovaskulární,  trávicí, vylučovací, nervové, reprodukční choroby a problémy.  Mezi nejčastější  nemoci stárnutí patří Alzheimerova choroba, artritida a rakovina, dále je to   diabetes, deprese a srdeční onemocnění. Lidské bytosti dosáhnou vrcholu růstu a vývoje  do 20 let.  Stárnutí je normální přechod  po uplynutí této doby horečné činnosti.  Zdraví a životní styl spolu s genetickou výbavou jednotlivce,  určují reakci na tyto změny. 

Tělesné funkce  , které jsou nejčastěji postiženy opotřebování patří: 

1. sluch, pokles je patrný zejména ve vztahu k nejvyšším tónům 
2.podíl tuku na svalech se může zvýšit o  až o 30%. Typicky, celkové zateplení těla  tukem přímo pod kůži je tenké a hromadí se kolem žaludku 
3.schopnost těla vylučovat tuky, je narušena tak se ukládání tuků zvyšuje, včetně  cholesterolu
4.  množství vody v těle se nižuje, což snižuje schopnost těla absorbovat vodou rozpustné živiny. 
5.Zmenšuje se množství slin vysýchá mazivo
6.činnost játer a ledvin se stávají méně efektivní,  což bude mít vliv odstranění tlesných odpadů 
7.množství proteinu je sníženo, což vede k smršťování  ve svalové hmotě a snížení kostní formace, což může přispívat k osteroporéze  

Příčiny a příznaky 

Existuje několik teorií o tom, proč stárnoucí tělo  ztrácí funkci. Je možné, že několik faktorů společně pracovat  nebo že jeden konkrétní faktor je viníkem daného jednotlivce. 

Do této teorie náleží: 

• Naprogramované stáří, nebo teorie časového stárnutí. Top znamená, že  stárnutí buněk pro každého je naprogramováno  v genech, a tam je číslo předvolby možných  obnovování v životě dané buňky. Když se buňky odumírají  rychlejším tempem, než jsou nahrazeny, orgány řádně nefungují, a oni nedokáží udržet  funkce nezbytné pro život. 
• Genetická teorie. Lidské buňky si udržují vlastní životnost a likvidaci na chromozomové úrovni. 
• pojivové tkáně, nebo teorie křížového propojení. Změny ve  stavbě pojivové tkáně mění stabilitu  tělesných struktur, což způsobuje ztrátu elasticity a fungování a vede k příznakům stárnutí. 
• snadné trávení, které je sníženo, vede  snížení produkce žaludeční kyseliny. 
• svalové síly a koordinace, které se snižují doprovázejí ztrátu mobility, agility, a flexibility. 
• pohlavní hormony a sexuální funkce se snižují.

Pocity chuti a čichu se snižují kardiovaskulární a dýchací systém, vedou ke změnám směřujících ke snížení kyslíku a živin v celém  těle.
 
• Nervový systém se mění v méně efektivní přenos nervového impulsu, reflexy, že  tak ostré, a snižuje se paměť a schopnost učení. 
• pevnosti kostí a hustota kostní hmoty se snižuje. 
• hladiny hormonů postupně klesají.. Štítná žláza  a sexuální hormony jsou obzvláště postiženy. 
• Visual schopnosti klesají  Věkem související změny mohou vést k muskulární degeneraci. 
• je ohrožena schopnost produkovat vitamín D ze  slunečnímu záření. 

Teorie volných radikálů

Tato teorie stárnutí je založena na skutečnosti, že probíhající chemické reakce  z buňky produkují volné radikály. Za přítomnosti  kyslíku, tyto volné radikály způsobují odbourávání buňek.   Jak plyne čas umírá více buněk nebo  ztrácejí schopnost fungovat, a tělo přestává  fungovat jako celek. 

Imunologická teorie

Imunologická teorie si všímá lidského imunitního systému, který je oslaben a tělo je náchylnější k infekcím a poškození tkání. V konečném důsledku mohou tyto změny způsobit smrt. Také, jak systém hůře fuguje, tělo je náchylnější k autoimunitním reakcím. Tělesné buňky jsou tělem považovány omylem za cizorodý materiál a jsou tělem ničeny nebo poškozovány.  
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
(c) Maura and Eleonora, 2010
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one