Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Stránky tělesné, duševní a citové harmonie

Jaká témata máte v oblibě?

Celostní péče (11 | 65%)
Rozhledy (2 | 12%)
Recepty (4 | 23%)

Pozitivní myšlenky

Pozitivní myšlenky jsou tvořivé, konstruktivní myšlenky - jsou to myšlenky oduševnělé pocitem nezištné lásky; myšlenky, jejichž smyslem je blaho bližního, bez očekávání chvály, uznání nebo odměny; jsou to láskyplné, dobrotivé, dobromyslné myšlenky, myšlenky důvěry a přání dobrého, myšlenky posloužení, které pomáhají bližnímu v jeho stávající situaci učinit další krok; jsou to myšlenky míru a jednoty, myšlenky radosti a vnitřního štěstí ­ například také myšlenky na krásu přírody, která se rozdává jako síla a život v nesčetných formách a barvách, jsou to myšlenky vděčnosti, které plynou z pocitu obdarování... Zde z nás nezištně proudí energie ke druhému a přebohatě se k nám navrací, neboť jsme ti, kdož dávají, protože milujeme. Nesobecky milující myšlenky jsou Boží energie, neboť Bůh je láska, a kdo miluje, je v Bohu a Bůh je v něm.
 
Negativní myšlenky jsou ničící, destruktivní myšlenky - jsou to egoistické myšlenky: myšlenky závisti, žárlivosti, nenávisti, hněvu, vzteku, agrese vůči bližnímu; jsou to depresivní myšlenky, myšlenky povyšování a ponižování; jsou to očekávání, myšlenky nedůvěry a nepřízně; jsou to hloubavé myšlenky přemýšlení, zamyšlení se, lpění na minulém i na budoucím; jsou to myšlenky strachu - strachu o existenci, strachu z nemoci, utrpení, nouze nebo smrti, strachu z toho, že nebudeme schopni dostát požadavkům všedního dne, strachu ze ztráty bohatství, ztráty partnera nebo bližních; jsou to myšlenky sebelítosti a falešného soucitu s bližním, který tomuto nikterak nepomáhá; jsou to myšlenky ničení, vykořisťování, trýznění a vraždění, především co se týče přírody, rostlin a zvířat; jsou to myšlenky na majetek, přání něco být či mít, myšlenky lačnosti po moci a panování; jsou to svévolné, sobecké myšlenky, bezohledné myšlenky, které se točí jen kolem vlastních zájmů a vlastního prospěchu ... Zde neproudí energie ke druhému; v činnosti nejsou dávající, nýbrž požadující síly; člověk, který myslí negativně, nedává, ale pokouší se získat energii, aby uspokojil své osobní sobecké potřeby a přání, popřípadě aby odboural vlastní nedostatek energie tím, že druhého o ni okrádá.
 
Myšlenky jsou tedy energie rozličného druhu a síly. Podle charakteru myšlenek vytváříme energetické pole specifického druhu. Toto energetické pole se stává tím silnější, čím častěji a intenzivněji stejně nebo podobně myslíme; neboť stejnorodé myšlenky se vzájemně přitahují a utvářejí společné, mohutnější energetické pole - časem pravý energetický komplex.
 
Je tomu tak proto, že v celém vesmíru se nemůže žádná energie ztratit; energie se nemůže rozplynout, pouze se může přeměnit z jednoho stavu do druhého - což fyzika vyjadřuje tzv. zákonem zachování energie.
 

Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
(c) Maura and Eleonora, 2010
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one