Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Stránky tělesné, duševní a citové harmonie

Jaká témata máte v oblibě?

Celostní péče (11 | 65%)
Rozhledy (2 | 12%)
Recepty (4 | 23%)
VŠEHOJ AMERICKÝ (PANAX QUINQUIFOLIUM, SIBIŘSKÝ ŽEN-ŠEN (ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSIS) Všechny důležitější druhy rostlin zahrnovaných pod název žen-šen mají podobný vliv na imunitní systém. Co platí pro jednu, platí stejně dobře i pro ostatní.

VŠEHOJ ŽEN-ŠENOVÝ (ČÍNSKÝ ŽEN-ŠEN) (PANAX GINSENG)

Nicméně se nyní zaměříme na čínský žen-šen (Panax ginseng). Pojednání o sibiřském žen-šenu (Eleutherococcus senticosis) je uvedeno v oddílu o nervovém systému. Působení žen-šenu na imunitní systém se obvykle popisuje v termínech, které pocházejí z Ruska. Hypotéza adaptogenů byla vyvinuta pro popis vlastností sibiřského žen-šenu. Je založena na kruhovém pojetí. Slouží ke sjednocení mnoha údajně protichůdných objevů o všech druzích žen-šenu. Například Panax ginseng působí hypotenzní i hypertenzní změny v organismu. Podobný efekt je vidět u krevního cukru. Jiné vlastnosti žen-šenu se uplatňují v nezdravém organismu, ale v normálním zdravém organismu se neprojeví. Tyto objevy bezesporu nejsou nijak protichůdné, ale spíše napovídají, že hlavní princip působení žen-šenu spočívá v jeho Ionizujícím chování. Účelem je "znovunastolení" normálu a posílení nespecifické odolnosti organismu proti nemocem nebo jakékoli změně od "normálního" zdraví. Tím žen-šen zvyšuje schopnost člověka "adaptovat" se na změny okolí. Ačkoli Rusové prosazují termín "adaptogen", aby vytvořili trh speciálně pro sibiřský žen-šen, měl by se tento pojem vztahovat k jakékoli bylině nebo jakémukoli činiteli, který zvyšuje schopnost adaptace. Nyní se tento termín používá při zprávách o množství rostlin. Mnoho z nich se ale jen velmi vzdáleně chová způsobem připomínajícím žen-šen. Žen-šen ovlivňuje tělo velmi pozitivním směrem. Zdá se, že ovlivňuje centra kontrolující imunitu centrálního nervového systému, přímo i nepřímo adrenokortikoidními hormony, tonizováním, zvýšeným vylučováním nebo prostě znovunastolením rovnováhy. Parametry krve, včetně tlaku, hladiny glukózy, inzulínu a počtu bílých krvinek, jsou stabilizovány, to znamená snížení nebo zvýšení všech ukazatelů podle toho, jak je třeba, aby došlo k znovunastolení homeostázy v organismu. V případě potřeby se objeví analgetické, protihorečnaté a protizánětlivé vlivy. Žen-šen podle okolností buď krev ředí, nebo zvyšuje její srážlivost. Syntézy DNA, proteinů a lipidů jsou stimulovány, když buněčný mechanismus zpětné vazby signalizuje jejich nedostatek. Studie po celém světě ukazují, že žen-šen posiluje srdce, stimuluje regeneraci po operacích, zmírňuje infekční onemocnění a dalšími způsoby pomáhá lidem vypořádat se s vlivy fyziologických stresů. Bylinkáři obvykle souhlasí s tím, že imunostimulační vliv žen-šenu je výsledkem chemických skupin rostliny. Víme, že žen-šenové frakce Rb 1 a Rg 1 mají Velký vliv na aktivitu, a víme, že tyto frakce musí být současně v určitém poměru (Rg 1/Rb 1 musí být více než 0,5). Nevíme ale, jak důležité jsou ostatní frakce, jaké synergie (vzájemné zesilování účinků léků) existují mezi složkami, jaké dlouhodobé účinky má celý kořen. Není také zcela objasněno, jaké odchylky v působení nastanou v případě, jestliže jsou určité složky rostliny extrahovány a některá důležitá látka schází. Rozsah této knihy nedovoluje vést zevrubnou diskusi o vlastnostech žen-šenu. Následující seznam shrnuje výsledky, které se objevily v lékařských časopisech v celém světě. Ovšem pokud byste chtěli brát tato zjištění za bernou minci, musíte být do značné míry opatrní. Mnoho výzkumů žen-šenu má kazy a protiřečí si. Bude trvat ještě mnoho let, než se najde jasný, platný a spolehlivý obraz působení žen-šenu. Mezitím používejte tuto rostlinu podle přání a sami si vyzkoušejte, jak bude působit.

VLASTNOSTI ČÍNSKÉHO ŽEN-ŠENU

1. Stimulace syntézy RNA, DNA a proteinů v játrech. 2. Schopnost předcházet alkoholové intoxikaci. 3. Protirakovinné vlastnosti, jak se ukazuje ve studiích na zvířatech, lidech i buněčných kulturách. 4. Schopnost posilovat srdeční sval a ochránit ho před ischemickou chorobou srdeční a infarktem. 5. Schopnost léčit esenciální hypertenzi. 6. Schopnost ovlivňovat téměř všechny funkce jater. 7. Zvyšování imunitní akce, včetně stimulace fagocytózy, modifikuje interleukinovou odpověď, posiluje retikuloendoteliální systém. 8. Schopnost neutralizovat volné radikály antioxidativním působením. 9. Normalizace hladiny krevního cukru v závislosti na potřebě organismu. 10. Vlastnosti zabraňující vzniku vředů. 11. Tlumení nebo stimulace centrálního nervového systému, protikřečové, analgetické a uklidňující účinky. 12. Protiúnavové působení u zvířat i lidí. 13. Protihorečnaté nebo horečky snižující vlastnosti. 14. Zvyšování produkce cholesterolu v játrech, podpora přeměny cholesterolu na ostatní steroidy. 15. Zvyšování mentální bystrosti a intelektuální výkonnosti. 16. Stimulace adrenální žlázy a celé osy adreno-hypothalamo- hypofyzární. 17. Schopnost snižovat nebo zvyšovat počet červených krvinek v závislosti na potřebě. 18. Schopnost snižovat nebo zvyšovat počet bílých krvinek v závislosti na potřebě. 19. Podporuje hojivé procesy deformit oční rohovky. 20. Zřetelné antitoxické vlastnosti proti široké škále toxinů, včetně záření, těžkých kovů a znečištěného ovzduší. 21. Schopnost určitým způsobem pozitivně ovlivňovat mužskou sterilitu. 22. Mírné estrogenní hormonální účinky. 23. Antipsychotický vliv. BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE Žen-šen má velmi nízkou toxicitu. Některé zprávy, které se objevují v lékařských časopisech, nás přesvědčují o opaku, ale takovéto zprávy se naneštěstí vyskytují v té nejhorší sortě lékařských výzkumů, ne v těch nejlepších. Takzvaný "syndrom zneužívání žen-šenu" je hypotéza, založená na špatně vedeném pozorování u vysoce nesouměrného vzorku populace, jehož členové nevykazují žádnou podobnost s miliony pravidelných uživatelů žen-šenu na celém světě. Nicméně všechny autority uznávající žen-šen většinou spíše z filosofických než biologických důvodů doporučují, aby se rostlina používala umírněně. Používání standardizovaného žen-šenového extraktu může vyvolat nerovnováhu v organismu u lidí trpících vysokým krevním tlakem a žijících ve stresu. Celý kořen však může být pro tyto jedince velmi užitečný. br mce_bogus="1">

Třapatka nachová

Třapatka nachová je pravděpodobně nejslavnější ze všech imunotonik. Za posledních 30 let se tato rostlina stala předmětem neuvěřitelně rozsáhlého výzkumu. Vědci byli schopni rozeznat, že třapatka má velký vliv na mnoho druhů krevních buněk kolujících v krevním řečišti. Přišli např. na to, že bylina pečuje o udržení poměru červených a bílých krvinek v přijatelných mezích. V případě malého počtu bílých krvinek podněcuje jejich produkci a naopak: když je bílých krvinek víc, než je zdrávo, jejich produkci tlumí. V tomto ohledu se třapatka chová jako tonikum. A nejenom to, bez větších znalostí o jednotlivých zainteresovaných leukocytech zjistili, že rudbeckie zřejmě zvyšuje množství fagocytózy. Pozorovali také, že se zvýšilo vylučování odpadních látek a zvýšila se také schopnost likvidace cizích látek v krvi. Zájem o třapatku začal slábnout s příchodem antibiotik a s rostoucí prestiží Americké lékařské asociace. Nyní jsme svědky obnovení zájmu o třapatku a bylinnou medicínu obecně, protože se zdá, že jsme v ortodoxní medicíně dosáhli jistého stropu. Nedostatečná imunita a autoimunitní onemocnění včetně rakoviny, AIDS, artritidy, Epstein-Barrova viru a dalších děsí mnoho lidí. Protože historicky vzato byly byliny odrazovým můstkem pro všechny nové třídy ortodoxních léčiv, nepřekvapuje, že bylinné imunomodulátory jsou stále příslibem efektivní terapie. Zdá se, že časté podávání malých dávek třapatky zaručuje určitý stupeň imunity vůči obvyklým infekcím a alergickým reakcím. Velké denní dávky se užívají k léčbě akutních infekcí. Bylina zvyšuje přirozenou tělní nespecifickou odolnost k nemocem, ovlivňuje proces fagocytózy (specifická část imunitního systému) a v některých případech má na organismus imunosupresivní vliv. V případě nespecifické odolnosti se ukazuje, že třapatka posiluje první linii obrany - mechanickou odolnost - ovlivňováním enzymu, který se nazývá hyaluronidáza. Tento enzym mohou někdy patogeny podnítit k rozrušení pojivových tkání obkružujících tělní buňky. (Je známý jako retikuloendoteliální systém, neboli RES.) Když je jednou celistvost pojivových tkání RES narušena, mikroby mohou snadněji vniknout do tělních buněk a začít jejich postupné ničení známé jako infekce. Látky v třapatce se spojí s receptory na hyaluronidáze a neutralizují ji. Výsledkem je přechodné zlepšení schopností kůže a ostatních tkání udržet armádu mikrobů v šachu. BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE Jedna z výhod užívání třapatky je zvětšení vyhlídek imunitní odpovědi na úspěch. Na rozdíl od většiny jiných léků užívaných pro tuto potřebu je třapatka zcela netoxická. Její každodenní užití je naprosto bezpečné. Kolem otázky kolik a jak často existuje množství diskusí. Odpovědí na ni existuje tolik, kolik je odborníků. Někteří lidé tvrdí, že by se měla užívat v malých dávkách přerušovaně. Jiní odborníci věří, že se dá užívat denně. Všichni souhlasí s tím, že v případě pokračující infekce by se měla podávat velká množství prášku baleného v kapslích stejně jako tekutého extraktu. Nejlepší pravidlo by bylo užívat malé dávky denně nebo ob den pro posílení imunitního systému a větší dávky během nastupující infekce, rýmy, chřipky nebo horečky.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
(c) Maura and Eleonora, 2010
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one